– Socijalno se distanciram od osnovne škole.Kelly Dougher Otkako mi je u petoj godini ustanovljeno oštećenje sluha, teško sklapam prijateljstva....

Pitali smo žene s invaliditetom kako žive tokom pandemije. Šta proživljavaju od jutra do večeri, kojim aktivnostima ispunjavaju vreme, o čemu razgovaraju...