Razumevanje neurodiverziteta u intersekciji sa rasom i etničkom pripadnošću počinje prepoznavanjem rasnih nejednakosti u dijagnozi autizma. Neurodiverzitet...

Majka tinejdžerke s autizmom saopštila je članovim Britanskog parlamenta da je tretman Nacionalne zdravstvene službe varvarski i nehuman. Benji O’Reilly,...

Autizam. Uprkos tome što je to reč od sedam slova, čini mi se da je često tretirana kao reč od tri slova. Kao nešto čega se treba stideti. Ili...

Kad neko na neuobičajen način radi bilo šta, često se pojave autoriteti koji to pokušavaju da zaustave, pod izgovorom da to neće proći u nekom...

Broj lica s autizmom i srodnim razvojnim invaliditetom je velik i raste, ima ih svuda kako u svetu tako i kod nas. Oni su zastupljeni u svim nivoima svakog...