Holandska ženska fondacija Mama Cash je 3. februara 2022. godine predstavila publikaciju Ako si tiha, nevidljiva si želeći da sa donatorima, drugim...

Ilustracija: Cerys Knighton Inkluzivnost mora biti u središtu Međunarodnog dana žena – inkluzivnost za sve koje se identifikuju kao žene...

Ilustracija: Cerys Knighton Osmi mart mi je podsetnik da se, nažalost, ženska ljudska prava ne podrazumevaju (kao muška) i da je (bila) potrebna...

Ilustracija: Cerys Knighton Meni Međunarodni dan žena služi kao iskra plamena pravde, podsetnik da nismo još završile, da nismo ni blizu da završimo...

Ilustracija: Cerys Knighton Za mene je Osmi mart dan kada se podsećam dostignuća svih feministkinja koje nikad nisam upoznala, ali i onih koje sam...