Adelajd Najt (Adelaide Knight) bila je jedna od najvažnijih figura londonskog ženskog pokreta na smeni vekova. Rođena je 1871. u širem Londonu. U detinjstvu...

Gabriela Brimer bila je pesnikinja i aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom. Rođena je sa cerebralnom paralizom 1947. godine u Meksiko Sitiju u...

Nomy Lam (Naomi Elizabet Lam), muzičarka, spisateljica i aktivistkinja za prava osoba s invaliditetom, multimedijalna umetnica i edukatorka. Na rođenju...

Žurilo mi se da se rodim. Kada je moja majka počela da oseća intenzivne porođajne bolove, otac ju je odveo u bolnicu, ali majčin lekar još nije stigao...