You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Za odrasle osobe bez invaliditeta samostalno donošenje odluka je podrazumevano, međutim, za osobe sa invaliditetom  samostalno donošenje odluka ne uzima se zdravo za gotovo. Osobe sa invaliditetom često nemaju pravo da samostalno donose odluke. Osobama sa invaliditetom – posebno osobama sa intelektualnim,...

Od 5. do 9. septembra, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) organizovala je studijsku posetu posvećenu deinstitucionalizaciji u švedski grad Stokholm....

Sindrom otuđenja od roditelja je nezdrava koalicija između narcističnog roditelja i njegove (ili njene) dece protiv targetiranog ne-narcističnog i...

Srbija i nakon  sedam godina od potpisivanja Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom drži u institucijama na hiljade ljudi sa invaliditetom –...

Međunarodna konferencija za socijalni rad u Seulu je prekinuta kada su tokom govora ministra zdravlja i socijalne zaštite ljudi izašli na binu da bi...