You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Sindrom otuđenja od roditelja je nezdrava koalicija između narcističnog roditelja i njegove (ili njene) dece protiv targetiranog ne-narcističnog i nenasilnog roditelja. Targetirani roditelj je predmet neprijateljstva i odbačen je od strane dece unutar porodičnog sistema. Psihičko zdravlje dece upotrebljava...

Srbija i nakon  sedam godina od potpisivanja Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom drži u institucijama na hiljade ljudi sa invaliditetom –...

Međunarodna konferencija za socijalni rad u Seulu je prekinuta kada su tokom govora ministra zdravlja i socijalne zaštite ljudi izašli na binu da bi...

Forum mladih sa invaliditetom je u partnerstvu sa udruženjem građana IDEAS razvio uslugu Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom....

Pravo na seksulanost, brak i porodicu  su osnovna ljudska  prava koja društvo često ne odobrava  ženama  sa invaliditetom. Mnoge žene sa invaliditetom...