You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Forum mladih sa invaliditetom je u partnerstvu sa udruženjem građana IDEAS razvio uslugu Porodični savetnik za porodice sa članom sa invaliditetom. Ova usluga je u skladu sa reformom socijalne zaštite u pravcu integralne socijalne zaštite kroz razvoj usluga, pluralizam pružalaca, unapređenje kvaliteta...

Pravo na seksulanost, brak i porodicu  su osnovna ljudska  prava koja društvo često ne odobrava  ženama  sa invaliditetom. Mnoge žene sa invaliditetom...

Disleksija. Reč koje se mnogi roditelji užasavaju. U njihove umove ugrađuje se slika deteta neprekidno suočenog sa borbom, tokom celokupnog školovanja...

Disleksija. Reč koje se mnogi roditelji užasavaju. U njihove umove ugrađuje se slika deteta neprekidno suočenog sa borbom, tokom celokupnog školovanja...

Oktobar je mesec svesti o spina bifida (rascepu kičmenog stuba) i to je period kada mnogi od nas negoduju po pitanju prevencije. Ako pratite rad bilo...