You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) objavio je nedavno studiju pod nazivom „Mladi sa invaliditetom: globalna studija o sprečavanju rodno zasnovanog nasilja i ostvarivanju prava u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja”. Studija se odnosi na decu i mlade uzrasta od 10 do 24 godine i nastala...

Šestočlana grupa Dnevnog boravka za odrasla lica pri Domu za decu ometenu u razvoju Kolevka iz Subotice učestvovala je na VI letnjem umetničkom festivalu...

Peni Mordon /Penny Mordaunt/, sekretarka Velike Britanije za međunarodni razvoj na Svetskom samitu o invalidnosti. Na Svetskom samitu o invalidnosti,...

Mirjana Đorđević sa ćerkama Mirjana Đorđević (1951) iz Zaječara, većinu radnog veka provela je kao programerka računarskog centra u Elektrotimoku....

Na poziv Radne grupe Vlade Republike Srbije za izradu strateškog dokumenta u oblasti javnog informisanja, članica redakcije Portala o invalidnosti učestvovala...