You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Na poziv Radne grupe Vlade Republike Srbije za izradu strateškog dokumenta u oblasti javnog informisanja, članica redakcije Portala o invalidnosti učestvovala je 16. jula u Beogradu na sastanku Radne grupe na kom se raspravljalo o informisanju osoba s invaliditetom. ...

Ugnjetavanje ili opresija, jednako kao i vladanje ili dominacija, nisu ništa drugo do dva oblika nepravičnosti. Organičavajuća priroda nepravičnosti...

Kroz istoriju, invaliditet se smatrao ličnim nedostatkom pojedinca i na status invalidnosti gledalo se kao na prirodni uzrok nesposobnosti nekih ljudi...

Ugnjetavanje ili opresija, jednako kao i vladanje ili dominacija, nisu ništa drugo do dva oblika nepravičnosti. Organičavajuća priroda nepravičnosti...

Slučajevi osoba sa razvojnim invaliditetom čine oko 10% svih prijavljenih slučajeva prinudnih brakova u Engleskoj. Nedavno je prvi put u Engleskoj jedna...