You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Rodno zasnovano nasilje se odnosi na nasilje nad pojedincima ili grupama na osnovu njihovog roda. To je izraz nejednakosti moći između rodova i načina na koji se žene i devojke doživljavaju u društvu. Rodno zasnovano nasilje podstiče rodnu nejednakost zadržavajući žene i devojke u podređenom...

Imam dvarfizam. Bilo mi je 13 godina kada se Vern Trojer pojavio u ulozi Mini Mi (Mali Ja), u filmu Ostina Pauersa Špijun koji me je kresnuo. Mini Mi...

Bliži nam se 5. maj, Evropski dan samostalnog života osoba sa invaliditetom! Ovogodišnja tema je „Prepreke samostalnom životu”. Želeli bismo da...

Neka iskustva potvrđuju da obedovanje u mraku intenzivira ukus i nevizuelne doživljaje, sprečavajući nas da jedemo očima pre nego što okusimo hranu....

Medijska tradicija počiva na upotrebi stereotipa u prikazivanju osoba s invaliditetom. Bilo da su ti stereotipi pozitivni ili negativni, ne odgovaraju...