You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Alfie Martins nije imala dobro iskustvo sa slušnim aparatima, sluh joj se pogoršavao, a istovremeno se nosila sa izazovima u porodici, na poslu i u životu generalno, ali osnaživanje koje je usledilo zahvaljujući odgovarajućem pomagalu omogućilo joj je da donese veliku odluku o svom životu: da počne...

Best Buddies kao mreža spajanja osoba tipične populacije i osoba sa intelektualnim i razvojnim invaliditetom svoju misiju između ostalog organizuje...

Način na koji vas drugi doživljavaju i razumeju je važan, utiče na sposobnost izgradnje prijateljstava i veza, na mogućnost zaposlenja, na ostvarivanja...

Svako dete treba da ima pravo na igru, ali prema novom istraživanju, deca s invaliditetom isključena su sa lokalnih igrališta u Velikoj Britaniji. U...

Radionica Joga na otvorenom, koju je vodio instruktor Marko Đurić, u organizaciji  Best Buddies Srbija, održana je u Futoškom parku, 22. maja od...