U Australiji sprovedeno istraživanje o LGBTQ osobama sa intelektualnim invaliditetom

Posted on by Redakcija

LGBTQ osobe sa intelektualnim invaliditetom su grupa koja se često zanemaruje, opisuje se kao nevidljiva ili se pretpostavlja da uopšte ne postoji.

Nema pouzdanih podataka o broju LGBTQ osoba koje imaju intelektualni invaliditet. Najveće istraživanje o zdravlju i dobrobiti LGBTQ osoba sprovedeno u Australiji 2020. godine pokazalo je da više od jedne trećine (38%) od 6835 ispitanika ima invaliditet ili hronično stanje.

Osobe sa intelektualnim invaliditetom suočavaju se sa dodatnim barijerama u pristupu i učešću u zajednici, što znači da njihov glas često nedostaje na LGBTQ događajima, kao i na mestima donošenja odluka.

URevolution u partnerstvu sa grupom za zastupanje prava LGBTQ osoba koje imaju intelektualni invaliditet, Inclusion Melbourne and Rainbow Rights & Advocacy, sprovela je istraživanje među članovima ove zajednice u Australiji. U nastavku prenosimo pitanja kojima su se bavili i odgovore do kojih su došli:

Uključite nas

Razgovarali smo sa nekoliko desetina LGBTQ osoba s intelektualnim invaliditetom i to je trajalo stotinama sati. To smo uradili zajedno sa kolegama istraživačima – LGBTQ osobama s intelektualnim invaliditetom koji su facilitirali onlajn grupne i pojedinačne sesije i doprinosili kreiranju istraživačkih resursa. Pitali smo ih kako podržati LGBTQ osobe sa intelektualnim invaliditetom, tražili smo od njih da sopstvenim rečima opišu ko su, a njihovi komentari objedinjeni su u ključne izjave.

Studija će biti objavljena do kraja godine i verujemo da je to prva studija u svetu koja se odnosi na LGBTQ osobe s intelektualnim invaliditetom.

Osobama s intelektualnim invaliditetom često se nameću informacije, stavovi i saveti, a naš pristup bio je obrnut. Tražili smo da se njihovi saveti podele sa onima koji treba da ih saslušaju: kreatori politika, pružaoci usluga, njihove porodice i oni koji ih podržavaju.

Važna je nada i sloboda da kažeš ko si

Mesec ponosa slavi različitost. Ali pred nama je još uvek dug put.

Stigma koja okružuje intelektualni invaliditet i LGBTQ identitete doprinosi tome da mnoge osobe odluče da se ne autuju ili da ne traže podršku kad im je potrebna.

Kada se autuju, često im se ne veruje, niti se uvažava njihov identitet. Jedna od učesnica istraživanja izjavila je:

– Kažu da intelektualni invaliditet znači da ne možete znati sa ste lezbejka, ali ja sam u svom telu, znam ko sam i znam da volim devojke.

Svi sa kojima smo razgovarali složili su se da je bitno poštovati njihov rodni identitet i seksualnost.

Hoćemo poštovanje

Iskustva ispitanika odražavaju šira iskustva LGBTQ zajednice, uključujući i negativne uticaje na mentalno zdravlje usled izloženosti uznemiravanju, negativnim komentarima i izveštavanju protiv transseksualnih osoba.

Zlostavljanje se odigrava i u domovima ljudi, u kojima osobe koje bi trebalo da budu podrška vrše verbalno nasilje homofobnim uvredama. Jedna osoba u takvoj situaciji kaže:

– Dugo vremena se nisam osećao bezbednim kod kuće.

Želimo da nas ljudi kojima smo okruženi razumeju

Postoji potreba za promenom kulturoloških stavova širom sveta, naročito kad je reč o pružaocima usluga.

Pružaocima usluga potrebna je dodatna obuka kako bi razmeli prava osoba s invaliditetom i LGBTQ prava i realizovali podršku u skladu sa tim.

Hoću da budem deo queer zajednice: da budem ono što jesam

Prethodna istraživanja su pokazala da Aboridžini sa invaiditetom nisu izloženi diskriminaciji jedino unutar sopstvenih zajednica.

Autohtone LGBTQ osobe sa intelektualnim invaliditetom kažu da je duhovna povezanost i veza sa zemljom esencijalni deo onoga što jesu. Jedna ispitanica koja se identifikuje kao trans lezbejka kaže:

– Zovu me sestrom i nije im bitno da li sam trans gej ili lezbejka ili šta god da sam.

Pitali smo ih šta žele u budućnosti. Jedan od odgovora je:

… biti homoseksualac i slobodan, živeti bez rasizma, živeti mirno.

urevolution.com/blogs/magazine/lgbtq-intellectually-disabled-people

About the Author

Redakcija: