Udruženje građana Patrija: Licitiraj i doniraj za Humanka

Posted on by Redakcija

Udruženje građana Patrija poziva na događaj Licitiraj, doniraj koji će se održati u četvrtak, 21. aprila, s početkom u 19 časova, u Omladinskom centru CK13.

Događaj se organizuje u okviru inicijative Humanko, čiji je cilj izgradnja automata pod istoimenim nazivom, a koji će služiti višestruko ugroženim osobama da uzimaju osnovna sredstva za život kao što su hrana i sredstva za ličnu higijenu. Biće nadograđen mrežom podrške koju čini nekoliko nevladinih organizacija i koje mogu pružiti različite vidove usluga kao što su pravna, psihološka, zdravstvena podrška i slično. Svaka osoba koja koristi Humanka imaće na raspolaganju informacije o dostupnim vidovima pomoći i podrške, kroz koju će je voditi članice mreže podrške. Zajedno ćemo pratiti rezultate i sticati uvid u to na koji način organizovana i obuhvatna podrška utiče na poboljšanje kvaliteta života pripadnika marginalizovanih grupa.

U četvrtak, 21. aprila, prikuplja se novac za izgradnju automata putem licitacije i tombole. Učesnici će moći da kupe određeni predmet tako što će se međusobno takmičiti, a onaj ko ponudi najviše novca uzima predmet ili kupuje broj za tombolu. Pored toga, sav novac od prodaje pića tokom događaja biće doniran za Humanka.

Ukoliko posedujete neki predmet koji biste namenili za licitaciju ili tombolu (bio to predmet, vaučer ili bilo šta slično), javite se Uruženju građana Patrija.

Licitiraj, doniraj

Dostavila: Dragana Nešin

About the Author

Redakcija: