Svetski dan osoba s autizmom, 2. april 2022.

Posted on by Redakcija

Ove godine navršava se 14 godina otkako je na snagu stupila Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD) i njen Opcioni protokol, a 13 godina otkako ju je Republika Srbija ratifikovala. Međutim, uprkos ovim činjenicama, njena primena nepotpuna je u mnogim oblastima.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom 2. aprila, na dan obeležavanja Svetskog dana osoba s autizmom, poziva donosioce odluka u Srbiji da posvete vreme uklanjanju mnogobrojnih barijera koje sprečavaju osobe iz spektra u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava.

Autizam je dijagnostikovan jednoj od 68 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi oko 7 miliona osoba iz spektra. Ukoliko uzmemo u obzir i njihove porodice, možemo reći da je preko 20 miliona Evropljana na direktan ili indirektan način povezano s autizmom. Zbog nepostojanja Nacionalnog registra osoba s invaliditetom, u Srbiji se ne zna tačan broj osoba s autizmom. Ali, ako uzmemo u obzir gorepomenutu prevalencu autizma, sa sigurnošću možemo tvrditi da ih je nekoliko desetina hiljada.
Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, previše osoba iz spektra i njihovih porodica sigurno je da javnost ovo stanje i dalje ne razume. Od izuzetne je važnosti da donosioci odluka, kao i društvo u celini, steknu bolje razumevanje autizma i da delaju u smeru uklanjanja postojećih prepreka koje sperečavaju punu inkluziju i učešće osoba iz spektra u društvu.

Ove godine, pod sloganom Srećnija budućnost za autizam, fokusirani smo na ciljeve koji naglašavaju da je neophodan sveobuhvatan pristup na životnom putu osoba s autizmom, kako bi one zaista uživale svoja prava i živele srećnim i ispunjenim životima.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom ima obavezu da na današnji dan postavi ciljeve i zadatke donosiocima odluka uz obavezno učešće i saradnju sa roditeljima:

  1. Formiranje Nacionalnog registra koji bi omogućio precizan uvid u broj osoba iz spektra u Srbiji. Postojanje Registra bi takođe olakšalo ostvarivanje svih prava osobama iz spektra, a državi planiranje sredstava i resursa.
  2. Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do najstarijeg doba osoba iz spektra, od dijagnostike do lečenja i stanovanja.
  3. Poštovanje svih izglasanih zakona i donošenje novih koji štite prava osoba iz spektra.
  4. Rano prepoznavanje autizma kod dece ključno je za njihov napredak i razvoj, budući da osigurava budućnost adekvatnih intervencija, omogućava pravovremenu podršku i edukaciju roditelja, a samim tim i kvalitetniji život porodice.
  5. Razvijanje servisa podrške za osobe iz spektra svih uzrasta, kao što su dnevni centri, personalni asistent (asistent u porodici), pomoć u kući, lični pratilac, predah usluga, male domske zajednice, stanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.
  6. Razrešiti sve probleme inkluzivnog obrazovanja, koji postoje i danas nakon 13 godina, obavezno omogućiti potrebnu podršku radi adekvatnog obrazovanja, kao i implementaciju zakona za svu decu, bez obzira na to u kom sistemu obrazovanja se nalaze.
  7. Postojanje adekvatnih zanimanja u procesu srednjeg obrazovanja za osobe iz spektra, kako bi zapošljavanje u uslovima tržišta rada postalo moguće.
  8. Veća edukovanost zdravstvenih radnika za lečenje bolesti koje nisu direktno povezane sa autizmom, kao što su bolesti iz oblasti stomatologije, kardiologije, neurologije, onkologije, ginekologije itd. Pristup lečenju na svakoj klinici kao i za sve ostale građane.
  9. Uključivanje pojednica i grupa direktno pogođenih autizmom (roditelji, osobe sa autizmom i udruženja) u proces donošenja zakona, politika i odluka.
  10. Prioritetno i urgentno razvijanje servisa podrške za odrasle osobe sa autizmom posle nestanka biološke porodice. Obavezan servis persenalne asistencije (asistent u porodici), kao i obavezna i neophodna deinstitucionalizacija, koja podrazumeva humaniji pristup korisnicima trajnog smeštaja.

Zato pozivamo donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i javnost da se konsultuju i sarađuju sa osobama iz spektra i udruženjima roditeljima koja ih zastupaju.

O Savezu

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom osnovan je 1977. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života osoba iz spektra i njihovih porodica s fokusom na očuvanju, zaštiti, unapređenju i promovisanju međunarodno ustanovljenih standarda u oblasti ljudskih prava i građanskih sloboda u Republici Srbiji. Savez je ujedno krovna organizacija koja okuplja 15 udruženja za pomoć osobama sa autizmom iz cele Srbije, a od 2007. godine je deo organizacije Autizam Evrope.

O Društvu za podršku osobama s autizmom Grada Novog Sada (DPOSA)

Društvo za podršku osobama sa autizmom Grada Novog Sada (DPOSA) je vanstranačaka, neprofitna, nevladina organizacija osnovana 1999. godine (zvanično registrovana 29. januara 2001). DPOSA pruža podršku u prevazilaženju prepreka i lakšem uključivanju u redovne vršnjačke grupe deci, mladima i odraslim osobama sa autizmom, kao i njihovim porodicama, kroz aktivnosti koje se finansiraju putem projekata, donacija, članarine ili volontiranjem. U bazi članstva DPOSA evidentirano je 338 članova, 129 osoba iz spektra autizma i 209 roditelja, staratelja, srodnika, stručnjaka.

Naše aktivnosti su osmišljene da na najbolji način prezentuju sposobnosti dece, mladih i odraslih osoba sa autizmom, sa posebnim akcentom na kvalitet, kontinuitet i održivost. Prateći našu decu došli smo do saznanja da su pored defektoloških, psiholoških i logopedskih tretmana, kao vrlo efikasan vid terapije za decu iz spektra aktivnosti kao što su vežbe relaksacije i kinezi terapije, terapijsko jahanje, plivanje, terapija muzikom i slikanjem i sve sportske aktivnosti. Radionice su organizovane i osmišljene ne kao obaveza i opterećenje, već kao kvalitetno provedeno slobodno vreme. Likovne radionice koje organizujemo desatak godina unazad deo su redovnog programa, a nastali radovi su vidljivi u široj društvenoj zajednici zahvaljujući realizovanim izložbama.

About the Author

Redakcija: