Lični pratilac kao oslonac vašem detetu

Posted on by Jasna Grizer

Rastrzani svakodnevnom neizvesnošću, i u stalnoj potrazi za sigurnošću koju ste zaslužili i vi i vaše dete, u jednom momentu suočićete se sa situacijom u kojoj je potrebno da vaš mališan krene u vrtić ili školu. Brinete se kako će se snaći u potpuno novoj sredini, da li će dobiti adekvatnu negu i pažnju koju mu vi pružate, i sumnjate da li je to u tako velikom kolektivu uopšte moguće. Vreme je da prestanete da strahujete, jer u Novom Sadu, kao i u svim opštinama u Srbiji, postoji usluga ličnog pratioca deteta. On će se, u saradnji sa vaspitačima, učiteljima, pedagozima, psiholozima i celokupnim kadrom u vaspitno-obrazovnoj ustanovi pobrinuti o vašem detetu na najbolji mogući način.

Veza između ličnog pratioca i procesa inkluzije

U okviru inkluzije, koja se odnosi na uključivanje dece sa invaliditetom u redovan predškolski i školski sistem, javila se potreba za pojedincima koji će pomoći toj deci da se snađu u novoj instituciji.

Ulogu ličnog pratioca skoro da možemo poistovetiti sa inkluzijom. Inkluzija u redovnom predškolskom i školskom sistemu treba da podstakne vaspitače, učitelje i celokupno osoblje, kao i decu i mlade, da prihvate različitosti, tako da svi od toga imaju dobrobit. Slično tome, lični pratilac primerom brige o vašoj deci dok su u vrtiću i školi, u saradnji sa timom oko deteta, koji činite vi kao roditelji ili staratelji, pedagog, psiholog, defektolog, logoped, vaspitač ili učitelj, kao i spoljni saradnik (ako ga imate) kod koga vaše dete ide na tretmane, pokreće proces uključivanja vaših mališana u grupu svojih vršnjaka, pa čak i širu socijalnu sredinu.

Postizanje što većeg nivoa samostalnosti deteta kao glavni cilj

Na osnovu Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, lični pratilac je osoba koja pruža vašem detetu odgovarajuću individualnu i praktičnu podršku. To se odnosi na oblast kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, kako bi se vaš mališan uključio u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, uspostavljajući što veći nivo samostalnosti.

Lični pratilac prati ponašanje i uključivanje deteta u aktivnosti i pazi na njegovu bezbednost. On procenjuje da li je vašem detetu u određenom trenutku potrebna promena prostora u kojem se nalazi, zbog pojačane potrebe za kretanjem, preplavljenošću bukom i sličnih situacija. Glavni cilj je da utiče na samostalnost deteta.

Uključivanje vašeg deteta i ličnog pratioca u vrtić ili školu

Lični pratilac počinje rad sa vašim detetom, bilo da se radi o vrtiću ili školi, tako što prolazi Obuku za lične pratioce, na osnovu koje na najbolji mogući način uči kako da što savesnije obavlja svoj posao. Ovu obuku akreditovao je Republički zavod za socijalnu zaštitu, a nosilac akreditacije je Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu. U Novom Sadu, Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama, u saradnji sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Ivanom Koprivicom i pedagoškinjama Katarinom Majkić i Draganom Stanković – Gaić, na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa decom i mladima sa invaliditetom, sačinio je akreditovani program:

Pokretanje usluge lični pratilac deteta – obuka koja kroz živu reč, kratke i poučne radionice i prizmu pragmatičnosti prikazuje važnost i složenost ove usluge, a polaznike potpuno jasno i precizno upućuje u njihov budući posao.

Kada se obuka završi, lični pratilac odlazi u ŠOSO Milan Petrović (Ulica Bate Brkića na Novom naselju) na intervju sa koordinatorom. Ova škola ima zvaničnu dozvolu od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za pružanje usluge lični pratilac deteta. Dakle, ŠOSO Milan Petrović je njihov pravno-formalni poslodavac, kao pružalac ove usluge. Koordinator spaja ličnog pratioca sa vašom porodicom, uz obostrano prihvatanje. Da bi do spajanja došlo, vaše dete i vi morate biti u sistemu za pružanje dodatne obrazovne podrške detetu i učeniku. Da li ćete biti u sistemu, odlučuje interresorna komisija, koja se bavi procenom stanja vašeg deteta. Komisija se takođe nalazi u prostorijama ŠOSO Milan Petrović. Inicijativu za procenu u interresornoj komisiji pokrećete vi, ili po službenoj dužnosti, obrazovna, zdravstvena ili socijalna institucija.

Zajednički rad ličnog pratioca, vaspitača ili učitelja i povezivanje deteta i pratioca

Kad se upoznate sa ličnim pratiocem, utvrđuje se i način podrške koju treba pružiti vašem detetu, u skladu sa detetovim potrebama i sposobnostima. Najvažnije je da se dete i lični pratilac povežu i da prihvatite ličnog pratioca kao osobu od poverenja. On je tu da pomogne i da bude sa detetom unutar vršnjačke grupe ili razreda, uz blisku saradnju sa vaspitačem ili učiteljem. Polazna i najvažnija tačka je da lični pratilac nema predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Za ličnog pratioca takođe je bitno da zna konkretne informacije o detetu: kako se ponaša, šta ga uznemirava, da li je na nešto alergično, da li ima epi napade… Kada o svemu tome obavestite ličnog pratioca, moći ćete sigurnije i opuštenije da se bavite drugim obavezama, dok je dete u vrtiću ili školi.

Šta kada lični pratilac ili dete odsustvuju iz ustanove

Kada lični pratilac iz nekog razloga nije prisutan u vrtiću ili školi, tim oko deteta se dogovara o tome da li će vaše dete tada dolaziti u vrtić ili ne. Da bi se to utvrdilo, uključuju se mnogi faktori od kojih su najvažniji nivo funkcionalnosti deteta i njegova dobrobit, kao i dobrobit u okviru organizacije rada. Ukoliko dete ne dolazi u vrtić ili školu određeni vremenski period, ni lični pratilac nema obavezu da dolazi u ustanovu sve dok se dete ne vrati.

Do neba i nazad

Kada jednom shvatite koju ulogu za vaše dete i vas ima lični pratilac, shvatićete da je on postao nezaobilazan u funkcionisanju vaše porodice, da se on brine i voli vaše dete, posmatrajući ga kao individuu, a ne kao datu dijagnozu. Lični pratilac predstavlja mnogostruku sponu između vršnjaka, odraslih u kolektivu, vas i vaspitno-obrazovne ustanove, kao i šire zajednice. Boravkom sa detetom, lični pratilac ne obavlja samo individualnu i praktičnu podršku. On ga upoznaje i približava ga šarenolikom svetu i svemu onome što se u tom svetu krije.

About the Author