Uređivački maraton na Vikipediji povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Posted on by Redakcija

U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, Vikimedija Srbije organizuje onlajn uređivački maraton u pisanju novih i dopunjavanju postojećih članaka na Vikipediji na srpskom jeziku na teme iz oblasti života osoba s invaliditetom. Maraton će trajati od 1. do 3. decembra.

Preko milijardu ljudi, ili približno 15% svetske populacije, živi sa nekim oblikom invaliditeta. Ovim događajem Vikimedija Srbije želi da doprinese povećanju vidljivosti osoba sa invaliditetom i barijera sa kojima se suočavaju.

Vikimedija Srbije poziva sve zainteresovane, koji raspolažu informacijama i znanjima iz oblasti invalidnosti, da se pridruže akciji i daju svoj doprinos da se Vikipedija na srpskom jeziku obogati temama koje nedostaju. Za osobe koje nemaju iskustva u uređivanju Vikipedije, a žele da učestvuju na maratonu, obezbeđena su uputstva i video tutorijali, kao i podrška putem mejla kancelarija@vikimedija.org.

Za učešće na maratonu potrebno je upisati se na listu učesnika na strani
Vikipedija: Uređivački maraton – Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, gde ujedno možete pogledati listu predloženih tema iz oblasti prava, barijera, života, ličnosti i organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom.

Za sve dodatne informacije o uređivačkom maratonu na Vikipediji obratite se putem mejla: kancelarija@vikimedija.org

Pridružite se akciji i doprinesite poboljšanju vidljivosti znanja iz oblasti invalidnosti!

O Vikimediji Srbije

Vikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju. Putem lokalnih projekata, Vikimedija Srbije podržava i promoviše rad na Vikipediji i drugim Viki projektima.

Dostavio: Bojan Cvetanović, menadžer kancelarije Vikimedija Srbije
http://wikimedia.rs/

About the Author