Ekumenska humanitarna organizacija organizuje kurs tkanja za žene

Posted on by Redakcija

Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijlu podršku nemačkog donatora Gustav-Adolf-Werk e.V. organizuje kurs tkanja za žene.  Kurs je namenjen nezaposlenim ženama koje imaju otežan pristup zaposlenju (osobe sa invaliditetom, samohrane majke ili majke sa više dece, nezaposlene ili bez stalnog zaposlenja, Romkinje, readmisantkinje).

Kurs će trajati 3 meseca sa početkom u četvrtak, 17. septembra 2020. godine u prepodnevnim satima. Predviđeno je ukupno 60 sati obuke, jednom nedeljno po 4 školska časa. Nakon obuke polaznice će steći osnovne veštine tkanja, koje će im omogućiti samostalni rad i proizvodnju jednostavnih tkačkih proizvoda. 

Kurs će se održavati u Ekumenskoj humanitarnoj organizaciji u prostorijama Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, Ćirila i Metodija 21, Novi Sad. Nastavu drži kvalifikova instruktorka sa bogatim predavačkim iskustvom. Nakon završetka kursa, polaznice dobijaju potvrdu o pohađanju obuke.

Prijavni formular za pohađanje Kursa tkanja možete preuzeti na veb sajtu: http://ehons.org/aktuelno/1011-kurs-tkanja-2020.

Prijave i pitanja možete poslati do 11. septembra 2020. godine na e-mail: marija@ehons.org ili se prijaviti putem telefona: 021/479 0072 ili 064/6595 523.

Preuzeto sa Fejsbuk stranice Ekumenske humanitarne organizacije, Novi Sad

Medijski prilog je nastao u okviru projekta “Medijska promocija aktivnizma osoba sa invaliditetom u Vojvodini”. Projekat su finansijski podržali holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u medijskom prilogu su isključiva odgovornost izdavača medija i redakcije Portala o invalidnosti i ne izražavaoju nužno stavove donatora.

About the Author

Redakcija: