Udruženje građana Kap iz Temerina

Posted on by Redakcija

Udruženje građana Kap iz Temerina osnovano je 2011. godine i njegovu osnovnu delatnost čini zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom i organizovanje humanitarnih projekata. Osnivačica i koordinatorka za osobe sa invaliditetom Udruženja građana Kap bila je Dragana Gvozdenović. Uspešnu saradnju ostvarila je sa koleginicom Tatjanom Srdić koja joj je bila velika podrška, dajući značajan doprinos osnivanju Udruženja.

Udruženje okuplja osobe sa različitim vrstama invaliditeta (intelektualnim, senzornim i fizičkim). Važno je istaći da Kap ne radi samo sa osobama sa invaliditetom, nego se aktivnostima njihovog Udruženja mogu pridružiti svi zainteresovani koji žele da daju svoj doprinos na kreativnim radionicama i da konstruktivno ispune svoje slobodno vreme. Udruženje takođe organizuje i inkluzivne programe: vode kreativno-edukativne radionice za decu i mlade, kulturne manifestacije.

Udruženje građana Kap trenutno učestvuje u realizaciji projekta organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA pod nazivom Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava. S obzirom na trenutnu situaciju izazvanom pandemijom korona virusa, aktivnosti na projektu se realizuju putem društevnih mreža. Na Facebooku su formirane zatvorene grupe, čije su članice žene sa različitim vrstama invaliditeta iz Temerina. Sa saradnicama se razgovara o temama seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, zakazivanja i odlaska na ginekološke preglede, pristupačnosti zdravstvenih ustanova ženama sa invaliditetom i arhitektonskih barijera sa kojima se svakodnevno suočavaju. Planirano vreme za realizaciju projaktnih aktivnosti je do novembra meseca.

Miladinka Mijatović

About the Author

Redakcija: