Specifičnosti osoba autističnog spektra: Konkretni programi i strategije u cilju uspešnije edukativno-socijalne inkluzije i integracije

Posted on by Redakcija

Društvo za podršku osobama sa autizmom grada Novog Sada (DPOSA), u saradnji sa Klinikom za autizam i Aspergerov sindrom iz Montreala, organizuje predavanje o specifičnostima osoba autističnog spektra, sa konkretnim programima i strategijama u cilju njihove uspešnije edukativno-socijalne inkluzije i integracije. Autor i predavač je Vlatko Dabić, klinički savetnik za autizam i mentalno zdravlje, sa bogatim terapeutskim iskustvom u praktičnom radu sa osobama iz spektra. Predavanje će se održati u utorak, 18. juna 2019. godine, u trajanju od 9 do 15 časova, u prostorijama novosadske Medicinske škole 7. april (Vojvode Knićanina 1).

Tokom predavanja će se raspravljati o bitnim elementima vezanim za psihološke i funkcionalne karakteristike osoba autističnog spektra.

Strategije i veštine koje će biti predstavljene imaju za cilj poboljšanje društvenih kontakata i smanjenje neprilagođenog ponašanja. Edukativni programski pristup omogućuje osobama u spektru da poboljšaju autonomiju i steknu određeni nivo samostalnosti u domenu socijalnog funkcionisanja.

Pozivamo učesnike da nam proslede opise studija slučaja iz lične prakse i iskustva. Na kraju predavanja opisane situacije biće analizirane uz predstavljanje konkretnih strategija koje eventualno mogu da doprinesu boljem funkcionisanju tih osoba.

Programske celine predavanja

Prvi deo:

 • Različita mentalna stanja povezana sa poremećajima autističnog spektra, uključujući i obradu informacija;
 • Dijagnostičke karakteristike TSA (DSM IV vs DSM V);
 • Centralna koherentnost i kontekstualno slepilo;
 • Teorija i razvoj empatije;
 • Izvršne (egzekutivne) funkcije;
 • Hiper i hipo stimulacija;
 • Senzorna integracija;
 • Emocionalna regulacija, uključujući i upravljanje anksioznim stanjima;
 • Kreiranje socijalnog scenarija kao sredstva modifikacije ponašanja;
 • Komunikacija, uključujući emocionalnu i neverbalnu komunikaciju;
 • Upravljanje problematičnim ponašanjima.

Drugi deo:

 • Konkretni programi i strategije za podršku osobama iz spektra;
 • Bihejvioralni i kognitivno-bihejvioralni pristup i njihova primena u kliničkoj praksi;
 • Socijalni scenario kao sredstvo modifikacije ponasanja i autoregulacije;
 • Sistem komunikacije kroz razmenu piktograma (PECS);
 • Strukturni program TEACCH;
 • Program upravljanja simptomima anksioznosti;
 • Senzorni pristup i senzorna regulacija;
 • Podrška zajednice;
 • Studije slučaja, klinička analiza, diskusija.

Predavanje je namenjeno, kako roditeljima dece s autizmom, tako i zaposlenima u obrazovno-vaspitnim ustanovama (nastavno osoblje, psiholozi, defektolozi) i službama zdravstvene i socijalne zaštite (zdravstveni radnici, psihijatri, socijalni radnici, članovi interresorne komisije), kao i svima koji imaju dodira sa osobama iz spektra.

Predavanje je besplatno i svi su dobrodošli!

Dostavila: Mara Bošnjak

About the Author

Redakcija: