Sastanak o dostupnosti institucija i usluga zaštite od nasilja u porodici ženama sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Na konsultativnom sastanku online casino kostenlos novoline Kako unaprediti usluge podrške za žene sa invaliditetom izložene nasilju koji je održan las vegas casino with coin slots 13. novembra 2018. godine u online poker casino no deposit bonus Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada govorile su casino slot games with best odds predstavnice pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva i civilnog sektora o tome online casino false advertising koliko su institucije i usluge u sistemu zaštite od nasilja u porodici pristupačne i dostupne za žene sa invaliditetom.

U uvodnom izlaganju, online casino free bonus no deposit usa Ivana Zelić je predstavila rezultate online casino quatro istraživanja o dostupnosti institucija i usluga ženama sa invaliditetom izloženim nasilju koje je sprovela organizacija casino slots games …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa free slots casino house of fun hack tool.rar UN WOMEN i casino slot bonus kodu uz podršku Evropske komisije u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva na unapređivanju sistema podrške za žene i devojčice koje su preživele nasilje, posebno za neprivilegovane grupe žena, kao što su žene s invaliditetom i žene koje su preživele silovanje i seksualne napade. Ukupno je 27 institucija (od 66) popunilo upitnike/ček-liste i među njima 14% ima pristupačan informativni materijal, 22% ima pristupačan vebsajt, 81,5% sarađuje sa organizacijama koje rade sa ženama sa invaliditetom, 74% izjavljuje da su usluge koje pružaju prilagođene ženama sa invaliditetom,  81,4% izjavljuje da su institucije arhitektonski pristupačne i 7,4% zapošljava osobe koje su obučene da komuniciraju sa ženama sa invaliditetom. Podaci dobijeni od institucija često su u neskladu sa iskustvom žena sa invaliditetom kao i stvarnim stanjem zabeleženim na terenu.

youtube casino slots 2016 Olivera Pejak Prokeš, sudinica online casino in virginia Apelacionog suda u Novom Sadu govorila je o pravosuđu. Istakla je dva važna prava u čijem ostvarivanju se često uočava institucionalna diskriminacija – poslovna sposobnost i roditeljsko pravo. Žene sa invaliditetom vrlo često bivaju uskraćene za ova prava samo zbog svog invaliditeta. Ukazala je na manjkavost Porodičnog zakona i Krivičnog zakonika koji ne pruža zaštitu u kontekstu zaštite od nasilja u porodici ukoliko, na primer žena sa invaliditetom trpi nasilje od strane personalnog asistenta ili staratelja sa kojim ne živi u zajedničkom domaćinstvu, kao i na krivično delo silovanja i obljube nad nemoćnim licem. Naglasila je i to da sud ne vodi evidenciju predmeta nasilja prema ženama sa invaliditetom. Zaključila je da je veoma važno unaprediti odnos sudija prema osobama sa invaliditetom i senzibilisati ih za specifični položaj žena sa invaliditetom.

royal casino slots harrow Dr Nada Padejski Šekerović je predstavila rad slotomania slots vegas casino Sigurne ženske kuće Centra za socijalni rad Grada Novog Sada i ukazala na pojedine manjkavosti samog objekta po pitanju pristupačnosti ženama i deci sa invaliditetom. Iznela je podatak da je u Sigurnoj ženskoj kući boravilo do 5% žena i dece sa invaliditetom od ukupnog broja korisnika. Istakla je saradnju Centra za socijalni rad Grada Novog Sada i Društva tumača i prevodilaca za znakovni jezik Novi Sad kojom je omogućune da tumač za znakovni jezik bude dostupan svim korisnicima sa oštećenjem sluha. Centar za socijalni rad Grada Novog Sada vodi evidenciju o korisnicima koja je dostupna i po polu i invaliditetu, a takođe dva puta mesečno dostavljaju podatke Pokrajinskom zavodu za socijalnu zaštitu o svim predmetima nasilja u porodici.

Predstavnica the gambling Doma zdravlja Novi Sad, spirit mountain casino slots list Mirjana Nikolić, govorila je o fizičkoj pristupačnosti objekata, ali i o senzibilisanosti lekara specijalista koji sa dužnom pažnjom pristupaju radu sa osobama sa invaliditetom. Posebno je naglasila dugogodišnju dobru saradnju sa organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA koja je rezultirala nabavkom prvog hidrauličnog ginekološkog stola u Novom Sadu još 2009. godine, kao i redovnim ginekološkim pregledima za žene sa invaliditetom. Napomenula je da je saradnja među institucijama ključna u rešavanju problema nasilja i za unapređenje položaja žena sa invaliditetom. Ukazala je na važnu ulogu centara za socijalni rad, posebno u odabiru staratelja za žene sa invaliditetom.

Tokom diskusije je pokrenuto pitanje zaštite od nasilja koje se dešava u ustanovama socijalne zaštite među korisnicima ustanova. Diskutovan je i podatak da je u 2018. godini (april, maj, jun) u centrima za socijalni rad u Vojvodini zabeleženo samo 2% žena sa invaliditetom od ukupnog broja žrtava nasilja u porodici, te su izneti brojni razlozi zbog kojih je ova brojka tako niska. Učesnice skupa su zaključile da je informisanost žena sa invaliditetom, ali i senzibilizacija profesionalaca ključna za unapređenje zaštite žena sa invaliditetom od nasilja u porodici.

Konsultativni sastanak su suorganizovale partnerske organizacije…IZ KRUGA – VOJVODINA i Autonomni ženski centar u okviru projektu casino slot games play for free Ženska dimenzija pristupanju Evropskoj uniji – ljudska prava žena u dokumentima i procesima pristupanja Evropskoj uniji koji se realizuje uz podršku casino slots free games online Kvinna till Kvinna. Događaj su pratili casino slot nedir RTV1, online casino usa 2019 RTV2, Kanal 9, Radio 021, Radio Novi Sad i Dnevnik.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response