Kako se manifestuje nasilje prema ženama s invaliditetom i koji su znaci prepoznavanja

Posted on by Redakcija
Fizičko nasilje je svaka direktna ili indirektna aktivnost koja oštećuje život, blagostanje ili zdravlje žene s invaliditetom, prouzrokujući bol, patnju i nedostatke.

Manifestacije:

 • fizičko ispoljavanje agresivnosti;
 • neopravdana upotreba lekova;
 • ograničavanje kretanja.

Znakovi prepoznavanja:

 • žena je pod sedativima ili u nervnom rastrojstvu;
 • postoji motorna disfunkcionalnost koja nije u vezi sa invaliditetom;
 • vidljivi znaci fizičkog nasilja: tragovi na zglobovima, frakture, ujedi, unutrašnje povrede, opekotine…
 • oslabljene fizičke sposobnosti.
Psihičko nasilje je svaki model ponašanja koji rezultiraju u oštećenju blagostanja i emotivne ravnoteže žene s invaliditetom.

Manifestacije:

 • izolacija, zabrana ili ograničenje pristupa sredstvima komunikacije (telefon, internet) ili socijalnog kontakta sa drugima (prijatelji, rodbina, komšije);
 • verbalno zlostavljanje: uvrede, neprestane kritike, ismevanje tela, kažnjavanje / ponižavanje pred drugima;
 • prezaštićivanje;
 • govorenje, odlučivanje ili davanje mišljenja u njeno ime;
 • zastrašivanje i emocionalne ucene.

Znakovi prepoznavanja:

 • depresija;
 • poteškoće u komunikaciji i povezivanju sa drugima;
 • nesigurnost, nedostatak samopouzdanja.
Seksualno nasilje je svaka seksualna agresija koja prouzrokuje fizički i(li) emocionalni bol.

Manifestacije:

 • silovanje;
 • seksualno uznemiravanje i(li) ponižavanje.

Znakovi prepoznavanja:

 • tragovi povreda u genitalnoj regiji;
 • strah od povezivanja sa drugim ljudima;
 • neželjena trudnoća;
 • seksualno prenosive bolesti.
Ekonomsko nasilje je svaka aktivnost kojom se zahteva gubitak kontrole i prava na imovinu, novac, porodično nasljeđe. Korišćenje invaliditeta protiv ženine volje kako bi se stekao novac za treću.

Manifestacije:

 • obmana korišćenjem invaliditeta žena i devojčica;
 • zapošljavanje žena s invaliditetom na slabo plaćenim poslovima (obično nezakonita zaposlenja);
 • ograničavanje pristupa informacijama i upravljanjem sopstvenim novcem;
 • onemogućavanje pristupa spoljnjim izvorima novca (posao, subvencije, socijalna pomoć).

Znakovi prepoznavanja:

 • prevelika zavisnost od drugih;
 • umanjena očekivanja prema sebi, ličnim i profesionalnim postignućima.
Fizičko zanemarivanje je poricanje prava na osnovne uslove za održavanje telesnog zdravlja, higijene i zdrave slike o sebi.

Manifestacije:

 • zanemarivanje ishrane;
 • zanemarivanje ličnih potreba;
 • zanemarivanje brige o higijeni.

Znakovi prepoznavanja:

 • neuhranjenost;
 • učestalo razboljevanje koje nije u vezi sa invaliditetom;
 • neadekvatna odeća;
 • neuredna odeća;
 • zdravstveni problemi usled zanemarivanja terapije.
Emocionalno zanemarivanje je uskraćivanje pažnje, usluga i poštovanja ženi s invaliditetom.

Manifestacije:

 • ignorisanje njenog postojanja;
 • obezvređivanje njenog mišljenja;
 • nasilnik je smatra svojom sramotom.

Znakovi prepoznavanja:

 • nedostatak interakcije;
 • nedostatak motivacije za sopstveni razvoj;
 • retko ili nikakvo učešće na porodičnim okupljanjima ili društvenim aktivnostima.

IZVOR: www.independentliving.org

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response