Upoznala sam svog bivšeg kada sam imala osamnaest godina. Bio je prilično stariji od mene, ali starosna razlika zapravo uopšte nije važna. Otkrila...

Flo i Lisica Flo Foks tvrdi da je fotografkinja po rođenju. Pošto ima urođeno oštećenje vida  na jednom oku, nikada nije morala da ga zatvara dok...

Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je poslednju u nizu planiranih fokus grupa koje su realizovane u okviru projekta Podrška organizacijama...

Emina Elor, glumica Novosadskog pozorišta (Újvidéki Színház) koja iza sebe ima više od 50 uloga. U svakoj je otkrila novi deo sebe, dajući celo...