Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je poslednju u nizu planiranih fokus grupa koje su realizovane u okviru projekta Podrška organizacijama...

Emina Elor, glumica Novosadskog pozorišta (Újvidéki Színház) koja iza sebe ima više od 50 uloga. U svakoj je otkrila novi deo sebe, dajući celo...