Adelajd Najt (Adelaide Knight) bila je jedna od najvažnijih figura londonskog ženskog pokreta na smeni vekova. Rođena je 1871. u širem Londonu. U detinjstvu...