Četvrta fokus grupa sa ženama sa invaliditetom na temu iskustava u službama podrške i institucijama, nasilja i diskriminacije, održana je u Novom...