♦    menstruacija u brojkama Tokom prosečnog životnog veka žena provede 3500 dana krvareći. Za industriju higijenskih sredstava, to znači 11...

ZABRANJENI DODIR U NEKOLIKO REČI Da li sam normalna? Da li se povređujem? Ako sam sklona da to radim… možda ja u stvari ne želim partnera? Da li...

“Kada sam sa novim ljubavnikom moram ići veoma sporo, od poljubca preko dodira do, možda, penetracije. Potrebno mi je mnogo vremena da dozvolim sebi...