S ciljem da se iskustvo lekarskih poseta olakša osobama s razvojnim invaliditetom, osmišljen je novi program koji omogućuje pristup uslugama zdravstvene...

Zdravstvene potrebe osoba sa mentalnim invaliditetom dugo su predmet profesionalnog, etičkog i zakonodavnog pitanja. Ljudi sa mentalnim invaliditetima...