Forum mladih sa invaliditetom već 10 godina pruža podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Program se realizuje u Beogradu, a članovima...

Okrugli sto na temu Tranzicija osoba sa poremećajima iz spektra autizma od vrtića do zapošljavanja održan je 2. aprila u Plavoj sali Skupštine grada,...

Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla nego druge osobe. To ne treba da bude tako. Svi treba da imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.  Osobe...

Istraživački izveštaj Položaj mladih sa invaliditetom na tržištu rada u gradu Beogradu, autora prof. dr Slobodana Cvejića i Stefana Stefanovića...

Resursni centar za osobe sa invaliditetom Ekumenske humanitarne organizacije sproveo je istraživanje o trendovima ne/zapošljavanja osoba sa invaliditetom...