Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...