Vanessa Vlajkovic is a young human rights activist and the first deafblind student at Edith Cowan University in Perth. She was recently named WA Young...

Vanesa Vlajković je dvadesetogodišnja aktivistkinja za ljudska prava i prva studentkinja novinarstva sa oštećenjem vida i sluha na Univerzitetu u...