Organizacija …IZKRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu ravnopravnost  UN Women...

Britanska feministička organizacija „Imkan” /Imkaan/, koja se već više od dve decenije bavi pitanjima nasilja u porodici, prisilnih brakova i tzv....

Organizacija za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za osnaživanje žena i rodnu...