Koliko na nivou društva razumemo pojam mentalnog zdravlja? Primećujemo li paradoks da sistemski odgovor na psihičke i druge krize nije sistem podrške,...

Umetnik Eisen Bernardo uz pomoć nečeg krajnje jednostavnog kao što je spajalica, uspeo je da predstavi kompleksna mentalna stnaja. Osobe sa mentalnim...