Pitanje položaja žena sa invaliditetom se nekeko uvuklo u pokret osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine na mala vrata. Aktualizovala ga je Konvencija...