Mirjana Đorđević sa ćerkama Mirjana Đorđević (1951) iz Zaječara, većinu radnog veka provela je kao programerka računarskog centra u Elektrotimoku....