U nekim slučajevima, terapeuti imaju dobre namere, ali im je teško da uspostave vezu sa klijentom koji ima autizam, zbog čega se klijenti osećaju...