Osobe sa invaliditetom teže dolaze do posla nego druge osobe. To ne treba da bude tako. Svi treba da imaju jednake šanse prilikom zapošljavanja.  Osobe...

Tanja Đurić (1985), Derventa Profesorica filozofije, Community Manager-ka u Agenciji za kreativnu primenu digitalnih tehnologija u marketingu – Homepage Aktivna...