Naučila sam istinu sa sedamnaest. Da ja nisam “pogrešna” za svet u kome živim – piše Stela Jang. Draga osamdesetogodišnja ja, Osamdeset, hej?...

Kampanja za promenu društvenih stavova o osobama sa invaliditetom inspirisana Stelom Jang, spisateljicom, komičarkom i aktivistkinjom koja je umrla u...

Stela Jang, koja je umrla decembra 2014. godine u svojoj 32 godini, bila je strastvena, provokativna i duhovita australijanska aktivistkinja za prava osoba...