Širom sveta, mlade žene i devojčice sa invaliditetom suočavaju se sa velikim ograničenjima u pristupu uslugama i obrazovanju a što je od suštinskog...

Prisilna sterilizacija i druge procedure koje narušavaju seksualni i reproduktivni integritet su deo “sistemskog nasilja” koje se provodi...