Ukrštajući tradicionalne zanate i savremenu tehnologiju, Sophie Oliveira Barata kreira stilizovane proteze i na taj način istražuje diverzivnost, modifikacije...