– U vremenu globalizacije, kada modne kuće određuju trendove, ne samo u modi, nego i stilu življenja, treba osmisliti strategiju izdvajanja. Strategija...

Novi projekat Ekumenske humanitarne organizacije (EHO) iz Novog Sada je krojačka radionica koja je počela sa radom u maju mesecu, a čini osnovu socijalnog...