Društvo za podršku osobama s autizmom grada Novog Sada (DPOSA) akreditovalo je program stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika...