Sara Geurts ima Ehlers-Danlosov sindrom, retko stanje koje utiče na kolagen i vezivna tkiva kože. U većini slučajeva, sindrom ne stvara vidljive znakove...

Dok sam bila učiteljica, deca su mi obično postavljala dva ista pitanja: – Zašto si tako niska? I: – Kad bi imala čarobni štapić, da...

Telesna dismorfija, dismorfični sindrom ili dismorfofobija. Sve su to imena kojima nazivamo kombinaciju anksioznosti, užasavanja, opsesivnog straha i...