Flo i Lisica Flo Foks tvrdi da je fotografkinja po rođenju. Pošto ima urođeno oštećenje vida  na jednom oku, nikada nije morala da ga zatvara dok...

Najbolje što možete da se uradite sa stereotipima i predrasudama je da ih izazivate, a knjiga Slepi fotograf (The Blind photograph, Julian Rothenstein)...