Želiš da utičeš na promene u društvu i da svojim znanjem i angažovanjem aktivno menjaš na bolje društvo u kojem živiš? Ako je tvoj odgovor DA!...