Ne možemo se odmaknuti od straha, jer strah živi u našim glavama. Naš kredibilitet mora biti uništen. Na sudu se karakter žene provlači kroz blato:...

Žene s invaliditetom nisu prisutne u ovoj debati, iako su pod većim rizikom od nasilja nego druge žene. – Često kažem da, od trenutka kada...