Organizacija za podršku ženama sa invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA je u 2017. godini intenzivirala svoje aktivnosti na obezbeđivanju dostupnosti...