Izašla sam na kraj sa zanemarivanjem. Izašla sam iz nasilja. Pokušavam da završim s tim i nadam se da će moj život jednog dana biti bolji nego...

Nagrada Cvet jednakosti dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom,...

Jelena Rašić, mlada žena sa invaliditetom u ulozi žive knjige, ovoga puta otvara poglavlje o seksualnosti, zdravom razvoju, seksualnim pravima i partnerskom...

Deseta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA, na prikupljanju...

Deveta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA, na prikupljanju...