– Seksualno pravo znači da imam slobodu izbora s kim želim da budem i da niko ne može da me prisili na seksualni odnos. (Žena sa mentalnim invaliditetom,...