Završna onlajn konferencija u okviru projekta Izgradanja kapaciteta žena s invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA...

Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom...

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih...