U prostorijama Udruženja gluvih i nagluvih Šumadijskog okruga Kragujevac, Ivana Zelić i Maja Jović su ispred IZ KRUGA VOJVODINA održale trening...

Tokom jula meseca 2022. godine u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje...

Organizacija IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Unapređenje seksualnog i reproduktivnog...

Završna onlajn konferencija u okviru projekta Izgradanja kapaciteta žena s invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA...