Mnogi misle da fizički invaliditet predstavlja ogromnu razliku, ali kada je reč o seksu i zabavljanju – svi smo isti. Ponekad samo treba da uzmemo...

Saglasje sa sopstvenim telom generalni je izazov za žensku psihu, a za žene sa motornim invaliditetom – dvostruki izazov. Kad god nije ograničeno...

“Kažu da je bitan deo seksa komunikacija. Ako je to tačno, moj invaliditet me tera da pričam sa mojim partnerima mnogo više nego što bih inače....