Svjetlana Timotić, izvršna direktorka organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, prisustvovala je danas XXIV sednici Saveta za osobe sa posebnim potrebama...