Kraljevski nacionalni institut za slepe (RNIB) navodi da je tokom karantina broj slepih osoba koje doživljavaju uznemirujuće halucinacije bio u porastu....