Krajem novembra, u okviru večeri poezije bez dlake na jeziku, Poetarium, korisnice personalne asistencije čitale su zajednički napisanu pesmu o personalnoj...

Iz razgovora koji Martin Habaher  vodi sa korisnikom personalne asistencije, Stiksom Tomasom, u austrijskoj TV emisiji Bez barijera, saznajte zašto...

U subotu, 30. novembra 2019. u Pogons AKA Kod Tome (Masarikova 5) u Novom Sadu, u okviru večeri poezije bez dlake na jeziku Poetarium, korisnice personalne...

Da li osobe sa intelektualnim invaliditetom mogu da žive samostalno? Da! Član 19 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom svim...

Personalna asistencija je osnovni preduslov samostalnog života osoba sa invaliditetom. U Novom Sadu, u ovom trenutku, usluga personalne asistencije i...